Zarządzanie życiową energią to kluczowa kompetencja XXI wieku

Praktyki wspierające dobrostan pracowników i liderów to klucz do zdrowia, dobrego samopoczucia i ich efektywności.

Umiejętność zarządzania życiową energią i zasobami pozwala skutecznie wykorzystywać zasoby umysłu, rozwija pełnię potencjału oraz wspiera zaangażowanie pracowników

Zadbanie o Strefę Odnowy, nauczenie się mądrego zarządzania sobą w stresie, sobą w czasie i swoją życiową energią to także profilaktyka wypalenia zawodowego i chronicznego zmęczenia, z którym tak często mierzą się organizacje.

W czym wspieram biznes:

Tworzę holistyczne warsztaty inspirujące do dbania o równowagę psychofizyczną zaspokajające potrzeby organizacji i zespołów. Uczę skutecznych i prostych metod zarządzania sobą w stresie, zarządzania sobą w czasie, odnawiania zasobów i regeneracji. Wspieram tym dobre samopoczucie, zdrowie, a także kreatywność, koncentrację i produktywność pracowników. 

Tworzę warsztaty wzmacniające odporność psychiczną pracowników i liderów. Dzielę się wiedzą i narzędziami, które pomagają adaptować się do zmian, zachowywać większą otwartość i elastyczność oraz wspierają powrót do równowagi psychofizycznej po stresujących wydarzeniach.

15 lat doświadczenia w biznesie sprawia, że doskonale rozumiem wyzwania i potrzeby firm oraz potrafię wychodzić im naprzeciw. 

Inwestycja w dobrostan pracowników to decyzja, która procentuje:

mniej absencji
0 x
mniejsza rotacja
0 %
wzrost produktywności
0 %
wzrost lojalności
0 x
wzrost atrakcyjności dla pokolenia Z
0 %

*Źródło: Raport Deloitte, Mental health and employers: refreshing the case for investment, marzec 2022, dostęp z dn. 07.07.2022

Obszary specjalizacji:

Warsztaty zarządzania życiową energią

Warsztaty zarządzania sobą w czasie

Warsztaty technik oddechowych

Warsztaty relaksacji i aromaterapii

Warsztaty pracy z ciałem

Power Breaks

Tydzień Zdrowia & Dzień Zdrowia

Slow Integracje